Vattenverk

Vårt viktigaste livsmedel är dricksvatten och hur man hanterar det innan det når slutkund är oerhört viktigt. Att förvandla råvaran till dricksvatten består av tusentals kvadratmeter yta i form av olika bassänger och torn. Vid renoveringar av dessa vattennära konstruktioner väljer många av försiktighetsprincipiella skäl att utesluta härdplaster såsom epoxi, polyuretan och polyurea som renoveringslösning. Renoveringsmaterialen får inte innehålla några ämnen som kan vara hormonstörande eller på annat vis påverka slutkunds hälsa negativt.

I bassängerna på bilderna sker den sista reningsprocessen innan dricksvattnet pumpas ut på nät eller till vattentorn.

Egenskaper

 • Tät cementbaserad lösning med gott motstånd mot slitage.
 • Appliceras i tjocklekar mellan 5-40mm. Kan appliceras i omgångar för att nå >40mm.
 • Går att applicera underupp på horisontella ytor utan armering.
 • Mycket god vidhäftning mot ny och gammal betong.
 • Mycket god motståndskraft mot klorider.

Vattnet filtreras även genom ett lager sand som ligger i bassängerna. Vattnet som ska renas kommer in i bassängen uppifrån och filtreras genom sandlagret och går sedan vidare till vattennätet.

Kravbilden i kort från vår kund var:

 • En ren lösning, inga främmande ämnen.
 • Slittåligt, så det klarar av slitaget från sanden i bassängen.
 • Ett högt motstånd mot vatteninträngning.

Det senare främst för att säkerställa att minimera renoveringsmaterialets urlakningstid för en hållbar lösning över tid.

Vi återskapar ytor enligt önskemål med våra cementbaserade material som sprutas eller handappliceras av våra duktiga tekniker.

SST Slitskyddsteknik AB är gärna med och projekterar, utför förarbeten samt installerar
vald lösning. Vi har organisation, personal och maskinpark för alla typer av renoveringar.

Fördelar

 • Utmärkt reparationsmaterial på gammal betong utan armering och primer.
 • Snabb reparationsmetod på ojämna ytor med stora variationer.
 • Appliceras med standardutrustning.
 • Materialet tillverkas inom EU.
 • Spillrester hanteras som icke miljöfarligt avfall.
 • Projektering, rivning samt nyinstallation utförs med fördel av SST Slitskyddsteknik AB.
 • Materialen tillhandahålls av SST Slitskyddsteknik AB.

Vill du ha mer information?

Ring, ladda hem vår folder eller skicka ett mail.

Kontaktuppgifter

Mikael Ringsåker

Tel: 070 – 574 06 05
Mail: m.r@slitskyddsteknik.se

Folder

Skicka er förfrågan direkt till oss

0 + 1 = ?