Tjänster

Bästa lösningen för dina behov

SST är inte bunden till enskilda leverantörer. Det innebär att vi alltid kan välja den optimala slitskyddslösningen för era behov. Vi direktimporterar material utan mellanhänder vilket leder till konkurrenskraftiga priser.

Erfarenhet & kompetens

Vår långa erfarenhet och breda kompetens inom slitskydd för den tunga industrin gör oss till din långsiktiga partner. Vi har en detaljerad förståelse för alla större slitageproblem inom industrin och kan erbjuda lösningar för rökgasrening, materialtransport, tillverkning och montagetjänster inom industriprojektens alla faser.

Skräddarsydda lösningar

I samarbete med våra kunder utvecklar vi hela tiden skräddarsydda lösningar. Denna erfarenhet ger dig som kund möjlighet att ta del av den snabba utveckling som sker i branschen. Tack vare den flexibilitet som finns inom SST kan vi åta oss små som stora uppdrag och genomföra dem på ett rationellt sätt.

Komplett leverantör

Vi erbjuder tjänster från förstudie till besiktning och kontinuerlig service. Vid våra verkstäder kan vi tillverka specialdetaljer och förbereda komponenter för ett snabbt och effektivt montage.

SST – Er partner inom slitage och korrosionslösningar

SST tillför den kunskap som behövs för att identifiera och analysera slitage och korrosionsproblem i kundens processer. Genom ett brett materialutbud, kompetens och erfarenhet skapar SST kundanpassade lösningar.

Egna agenturer säkerställer snabba leveranser och flexibiltet. Detta ger kostnadseffektivitet genom hela processen.

SST levererar mervärde

I ett samarbete med SST får ni även:

  • Tillgänglighet – SST finns alltid tillgängliga. Före, under och efter uppdrag.
  • Kvalitetssäkrade processer – SST arbetar enligt ISO 9001. Alla kvalitetskritiska uppdragsmoment från projektering till installation dokumenteras.
  • CE-märkta produkter – SSTs verksamhet omfattar tillverkning och leverans av industriell maskinutrustning. Denna CE-märks vid behov.
  • Garantier – SST lämnar garantier i den omfattning uppdraget tillåter.
  • Hälsa, Miljö, Säkerhet (HMS) – SST arbetar enligt ISO 14001. Dessa säkerhetsrutiner kombineras med kundspecifika rutiner och direktiv. SSTs projektledare är certifierade inom BAS-P, BAS-U enligt Arbetsmiljölagen 1977:1160.