Verkstadstjänster

Tillverkning

Vi tillverkar produkterna enligt kundens ritningar och levererar dem i monteringsfärdiga enheter snabbt och punktligt. Vår utrustning är designad för att klara av de utmaningar som projekten medför. Yrkeskunnig personal i kombination med modern teknik garanterar ett optimalt resultat.

Renovering

SST utför uppgradering av industikomponenter genom att använda mångårig erfarenhet,
högkvalitativa material och senaste teknik.

Exempel på detta är:

  • Transportskruvar
  • Flotationsutrustning
  • Kvarnar
  • Krossar
  • Drivrullar
  • Siktar

Elevatorer, cellmatare och transportskruvar är den typ av utrustning som ska stå emot högt slitage inom processindustrin. SST erbjuder nytillverkning, renovering och/eller slitskyddsbehandling av kundens materialtransporterande utrustning.

Transportskruvar

Vi tillverkar och renoverar transport-/matarskruvar för alla behov, o- eller u-skruvar, axel- eller axellösa skruvar beroende på användningsområde. Diametrar, gängstigning och tjocklek på gängan varierar vi efter kundens behov. Alla skruvtransportörer kan levereras i svart eller rostfritt material.

Konstruktion

SST har sedan en lång tid tillbaka, förutom egen konstruktörskraft även samarbete med externa konstruktörer och specialister. Dessa bistår med den specialkompetens som efterfrågas, beroende på kundernas olika behov. Vi konstruerar de lösningar som krävs utifrån gällande normer och myndighetskrav.

Våra konstruktörer och specialister deltar med sitt kunnande för att verifiera konstruktionens utförande och integritet under utförandeprocessen. Detta säkerställer att slutprodukten når upp till ställda krav och dess funktionella mål.

Våra samlade resurser inkluderar kompetens som gör att vi kan finna de samarbetsformer som gagnar projektet bäst, samtidigt som vi bistår med kvalificerad kompetens för upprättande av tidsplaner, kontrollprogram, slutdokumentation etc.