Industritjänster

SST erbjuder ett brett spektra av tekniktjänster åt industrin och vi strävar alltid mot att erbjuda rätt kompetens och personlig kommunikation. Vår kompetenta personal och starka projektledning möjliggör en kostnadseffektiv och strukturerad process, från behovsinventering till leverans.

Projekthantering

SST erbjuder högklassiga projekthanteringstjänster och helhetsleveranser. Vår snabba, pålitliga och flexibla service bygger på gedigen erfarenhet från branschen. Genom att anlita oss sparar våra kunder både kostnader och resurser. En helhetsleverans kan innefatta allt från planering och anskaffningar till montering.

När vi tar fram våra tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar utgår vi från beställarens behov ur ett helhetsperspektiv. Vår kunskap omfattar allt från små detaljer till stora helheter. Vid behov monterar vi också produkterna hos kunden.

Tack vare vårt centrala läge kan vi också erbjuda våra kunder logistiskt konkurrenskraftiga tjänster för projekt som genomförs i norra Europa.

Montage / Uh & Service

Behovet av service och underhållstjänster växer stadigt. Vi möter denna utmaning genom att erbjuda tjänster av hög klass. Vårt nära samarbete med kunden gör att vi kan säkerställa att våra underhålls- och reparationsarbeten leder till lyckade resultat. Vårt omfattande professionella samarbetsnätverk gör det möjligt för oss att erbjuda tekniskt krävande service- och reparationsarbeten med pressat tidsschema.

Serviceavtal

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin konkurrenskraft och effektivisera sina produktionsprocesser. Vårt serviceavtal är ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa att produktionen i ditt företag löper störningsfritt. Vi sköter om logistiken, reservdelslagret och rapporteringen enligt överenskommelse.

Exempel på Industritjänster

  • Besiktning av utrustning
  • Montage och demontage av olika typer av maskiner och utrustning.
  • Projektledning
  • Underhållsarbeten, revisonsstopp och ombyggnationer
  • Slitskyddsbeläggning på kundens anläggning