Komposit

Om Materialet

SSTs kompositprodukter är en polymer / keramisk komposit.

Kompositmaterial kombinerar egenskaperna hos de ingående komponenterna vilket möjliggör helt nya användningsområden.

Produktgrupper

SST tillhandahåller ett brett utbud av kompositer för slit- och korrosionsskydd i den tyngre basindustrin. Vi använder oss av fyra produktgrupper av kompositer, designade för att klara kraftiga slag, korrosion, nötning samt lågfriktionsmaterial, som minskar turbulens och kavitationsskador.

Applikationsmetoder

Vi tillhandahåller kompositer som kan gjutas, sprutas eller appliceras för hand.

Användningsområden

Betong

 • Sedimenteringsbassänger
 • Avloppsanläggningar
 • Massatorn
 • Industrigolv

Stål

 • Cykloner
 • Skruvtransportörer
 • Barktrummor
 • Cisterner
 • Rökgaskanaler

Fördelar med Komposit

 • Tät struktur
 • Kemikalieresistent
 • Seg basstruktur motstår termisk-/mekanisk chock
 • Enastående vidhäftningsförmåga
 • Hög motståndskraft mot slitage