Sammanlänkad kompetens

Vi innehar själva kärnkompetensen och tillhandahåller idag alla länkar i den verksamhetskedja som omfattar slitskyddsteknik – från projektledning, konstruktion och beräkningar till tillverkning, beläggning och montage. Lägg där till utbildning och service. Förutom att åtgärda specifika eller akuta problem säkerställer vi att de inte återkommer eller uppkommer någon annanstans i kundens verksamhet. Det kallar vi att leverera optimala helhetslösningar med mervärde.

SST – en David bland många Goliat

Vår sammansättning av kompetenta ägare, goda medarbetare och leverantörer i kombination med genuint engagemang, gör att SST har en självklar plats i den svenska basindustrin.

Att agera David har flera fördelar. De personliga relationer och servicen vi kan erbjuda är svårslagen. Vi levererar problemlösning baserad på vår erfarenhet, kompetens och nytänkande. Utifrån kundernas behov presenterar vi kostnadseffektiva lösningar där även långvariga och goda kundrelationer är viktiga. Korta beslutsvägar, tät kontakt med leverantörer och en gedigen kunskapsbank gör att vi kan agera både snabbt och smidigt.

Utmaningar är utvecklande, problem är till för att lösas.

Bred produktportfölj

SST erbjuder ett brett utbud av kompletterande produktgrupper från de flesta ledande materialtillverkare. Det gör oss till en komplett och oberoende slitskyddsleverantör.

Våra direktimportled från materialtillverkarna säkerställer kostnadseffektivitet. Goda relationer med tillverkarnas forsknings- och utvecklingsavdelningar gör att SST kan leverera projekt som inkluderar de absolut senaste framstegen inom materialutveckling.

Verksamheten samlas, styrs och kontrolleras i vårt verksamhetssystem upplagt i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Dessutom följer vi alltid relevanta europadirektiv och CE-märker naturligtvis där detta behövs.