Historik

SST mötte dagens ljus i ett Värmländskt garage. Garaget var stort och ambitionerna höga hos SSTs ägare Anders Sjöberg.

SST bildades år 2000 för att förverkliga idéer och bättre tillgodose marknadens behov av ett företag specialiserat på slitskydd. Metallurgen Anders hade höga mål och visioner om att utveckla sitt företag till en komplett slitskyddsleverantör, oberoende av enskilda varumärken. Visst var målen högt satta, men verkligheten överträffade ändå visionen. SST fick snabbt ett gott rykte om att leverera innovativa och praktiska lösningar till ett konkurrenskraftigt pris. Hur blev då SST så framgångsrikt?

Endast genom en fördjupad insikt om kundens slitage- och korrosionsproblem kan varaktiga lösningar utvecklas, anpassas och offereras. Det var och är fundamentet i SST. Med flexibilitet, kvalitet och hårt arbete stod SST väl rustat att angripa varierande utmaningar och säkerställa olika kunders behov. Med marknadsledande produkter och gedigen erfarenhet utvecklades kostnadseffektiva helhetslösningar och lyckade projekt med goda referenser.

Förändrad marknad

Framgångsrika företag kännetecknas av en inneboende vilja och förmåga att följa med i tiden. Nytänkande är ett annat av de fundamentala värdena för SST. För att även fortsättningsvis ligga i framkant insåg Anders vikten av att ta nästa steg i företagets utveckling.

Ambitionen var att vidga nyttjandet av SSTs produkter och tjänster utanför traditionella industrier och marknader. Det motiverade Anders att utveckla företaget till att bli en internationell aktör.

Även att vidareutveckla och dokumentera en strukturerad helhetssyn av företagets
projektengagemang blev ett naturlig framåtskridande för SST.

Nysatsning

Denna helhetssyn ledde fram till skapandet av en stark ägargrupp i SST. Nya delägare, också de med tidigare erfarenhet från slitage- och korrosionsskydd inom industrin, tillför SST ytterligare egenskaper, erfarenhet och spetskompetens. Genom att komplettera varandra till en dynamisk helhet levereras nu helhetslösningar till en bred kundkrets på en global marknad. Samtidigt värnas bolagets tidigare framgångsfaktorer som värderingar och kultur. För att även vid tillväxt säkerställa dessa värderingar och faktorer, har de förfinats och allt SST gör idag är i enlighet med dessa.

Med dokumenterad kvalitet och fortsatt genuint personligt engagemang kommer vår konkurrenskraft att bibehållas och förstärkas. Kundernas spännande och utmanande förfrågningar sporrar oss till att utvecklas och alltid göra vårt yttersta. Det kallar vi att leverera optimala helhetslösningar med mervärde.