Projektstart

Överenskommelse om projektets omfattning formas i nära samarbete med kund. Därefter startar SSTs interna arbetsprocess.

SST Slitskyddsteknik - Sammanlänkad kompetens

 

Effektiv problemlösning i projektform

När du som kund vänder dig till oss med dina problem och önskemål, oavsett storlek eller omfattning, startar vi på SST vår problemlösningsprocess. Ansvarig projektledare utses. I dialog med dig belyses problemet och alla ingående parametrar identifieras. Genom de korta kommunikation- och beslutsvägarna står vår interna kunskapsbank alltid till projektledarens förfogande. Även SSTs goda relationer med materialtillverkare ger projektledaren oanade möjligheter att med djup och bredd snabbt utvärdera olika problemlösningar.

Nu har projektet fått sin röda tråd.

 

Analys & Strategi

 

Kostnadseffektiva konstruktioner med nytänkande

I linje med våra fundamentala värderingar, bygger SSTs projektengagemang på en nära kontakt och upparbetat förtroende hos våra kunder. Vi eftersträvar ett tidigt inträde i projekten, om möjligt redan i utvecklingsstadiet. Det är här våra tjänster inom konstruktions- och tillverkningslösningar samt materialanpassning kommer väl till pass. Åter igen i kombination med vår långa erfarenhet, spetskompetens och nytänkande.

Vi vet att nära kundsamarbete ger de optimala förutsättningar för att tillsammans med våra leverantörer leverera de bästa och mest kostnadseffektiva helhetslösningarna. När du som kund lägger en uppdragsbeskrivning i våra händer vet du att den landar hos erfarna konstruktörer som använder sig av det senaste inom 3D-konstruktion och beräkningar.

Här skapas en detaljerad beskrivning av lösningen.

 

Konstruktion

 

Flexibel tillverkning av kundanpassade produkter

När konstruktions- och tillverkningsritningarna är klara samt godkända, landar de i någon av våra verkstäder. Här sker förutom nytillverkning, även renovering och uppgradering av kunders maskinella utrustning. Våra verkstäder tillåter tillverkning och materialbearbetning i en tempererad miljö.

Vår verkstad i Karlstad har en stor modern maskinpark väl anpassad för tillverkning av specialdesignade slitskyddsprodukter och konstruktioner.

I vår verkstad i Piteå arbetar vi med tillverkning och montage. Det är ingen ovanlig syn att hela produktionsenheter monteras ihop för kompletta FAT-tester (Factory Acceptance Test). Det gäller även för modulbyggnationer och stora industrikomponenter.

Här ges lösningen fysisk form.

 

Verkstad & Tillverkning

 

Applicering av marknadsledande slitskyddsprodukter

Här är SST svårslagna. I våra egna ytbehandlingsanläggningar, med kontrollerade miljöförhållanden, har vi möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt behandla olika material samt applicera olika typer av skydd. För att uppnå optimala problemlösningar och egenskaper använder vi oss av polyuretan, komposit, keramik, termisk sprutning, cement-baserade slitskydd och slitplåt med oanade kombinationsmöjligheter. Här utför vi även traditionell industrimålning.

Förutom de fasta installationerna är en stor del av vår utrustning och maskinpark mobil. Det möjliggör ytbehandling och komponentapplicering på plats hos kund.

Här skyddas lösningen mot slitage och korrosion.

 

Slitageskydd & Ytskydd

 

Fältarbete med kompetens och problemlösning på plats

Installation, montering och eventuell slutlig applicering av slitage- och korrosionsbeläggning sker oftast ute hos kund där SST också deltar i driftsättningen. Genom ett tidigt projektengagemang kan vi erbjuda en komplett service- och underhållslösning relevant för projektet.

Vi har ett flertal stående uppdrag inom basindustrin. Dessutom tar vi hand om utvalda delar vid kunders periodiska underhållsstopp. SST har de resurser som krävs för att bistå er till 100 % oavsett vilken länk i produktionskedjan som behöver åtgärdas eller förbättras.

Nu är lösningenen implementerad i kundens process.

 

Leverans & Montage