Om SST

SSTs tre grundkoncept

Vi innehar själva kärnkompetensen och tillhandahåller idag alla länkar i den verksamhetskedja som omfattar slitskyddsteknik – från projektledning, konstruktion och beräkningar till tillverkning, beläggning och montage. Lägg där till utbildning och service. Förutom att åtgärda specifika eller akuta problem säkerställer vi att de inte återkommer eller uppkommer någon annanstans i kundens verksamhet. Det kallar vi att leverera optimala helhetslösningar med mervärde.

Läs mer »

Arbetsprocess

När du som kund vänder dig till oss med dina problem och önskemål, oavsett storlek eller omfattning, startar vi på SST vår problemlösningsprocess. Ansvarig projektledare utses. I dialog med dig belyses problemet och alla ingående parametrar identifieras. Genom de korta kommunikation- och beslutsvägarna står vår interna kunskapsbank alltid till projektledarens förfogande. Även SSTs goda relationer med materialtillverkare ger projektledaren oanade möjligheter att med djup och bredd snabbt utvärdera olika problemlösningar.

Läs mer »

SSTs Resa

SST bildades år 2000 för att förverkliga idéer och bättre tillgodose marknadens behov av ett företag specialiserat på slitskydd. Metallurgen Anders hade höga mål och visioner om att utveckla sitt företag till en komplett slitskyddsleverantör, oberoende av enskilda varumärken. Visst var målen högt satta, men verkligheten överträffade ändå visionen. SST fick snabbt ett gott rykte om att leverera innovativa och praktiska lösningar till ett konkurrenskraftigt pris. Hur blev då SST så framgångsrikt?

Läs mer »