Termisk sprutning

Om Materialet

Termisk sprutning är en modern och lönsam ytbehandlingsmetod som med stor precision och effektivitet förbättrar och förädlar en komponents ytegenskaper. Det gäller såväl vid nyproduktion som vid renovering av slitna komponenter.

Produktgrupper

SST erbjuder en mängd variationer och gör det möjligt att bl a påverka en komponents värmeledningsförmåga, slitagestyrka, kontrollera friktion samt förbättra korrosionsskyddet.

Applikationsmetoder

Flamsprutning och ljusbågssprutning

Flamsprutnings- och ljusbågssprutningsmetoden används för beläggning med metaller som tex kromstål, koppar, aluminium, aluminiumbrons, syrafasta material eller
molybden.

Plasmasprutning

Plasmasprutningsmetoden används för keramiska material som t ex krom-, aluminium- eller titanoxid samt karbider såsom volfram- och kromkarbid.

Användningsområden

  • Axelfoder
  • Lagerhus
  • Pumphjul
  • Glidlager
  • Axeltappar

SST utför även komplett sprutning av panntuber och väggsektioner till värmepannor.

Fördelar med Termisk sprutning

  • Hög slitagestyrka
  • Högt korrosionsmotstånd
  • Anpassade friktionsegenskaper
  • Förändrad termisk och elektrisk ledningsförmåga efter behov
  • Tål höga temperaturer