Kombinationslösningar

Material & Produktutveckling

Många års erfarenhet av material- och produktutveckling har lett till ett antal kombinationslösningar inom slitageskyddsområdet. SST har lyckats kombinera olika materials egenskaper i nya unika lösningar, till exempel:

Aluminiumoxidkuber ingjutna i Polyuretan

Aluminiumoxidens extrema hårdhet i kombination med polyuretanets energiupptagningsförmåga ger ett slitskydd som både är hårt och segt.

Slitplåt med baksida av Polyuretan

Med hjälp av polyuretanets flexibilitet på plåtens baksida kan man välja en hårdare slitplåt än vad som annars vore möjligt. Utöver en högre slitagestyrka erhålls även ljuddämpande effekt och mindre mekanisk belastning på bärande konstruktion.

Vår kompetens inom flera olika slitskyddsgrupper leder ofta till att flera material samsas bredvid varandra i samma utrustning, till exempel:

Stackskruv

Kompositbeläggning läggs på manteln och nedre delen av skruvgängans trycksida. Slitplåtssegment monteras på skruvgängans övre del.

Skruvgängans topp svetsas med titankarbidtråd.

Skruvgängans baksida förses med vattenskurna utbytbara rivartänder i härdat kolstål.

Siktdäck

Siktdäckets stålkonstruktion beläggs med keramkomposit som skyddar mot slitage och korrosion. På direkta träffytor monteras mjuk polyuretan. Där processflödet transporteras linjärt svarar en keramik och kompositbeklädnad för slitskyddet.

Fördelar med Kombinationslösningar

  • Maximerad prestanda
  • Flexibla lösningar
  • Kundanpassat
  • Multipla egenskaper
  • Kostnadseffektivt