Industrikeramik

Om Materialet

SSTs industrikeramer är främst baserade på Al2O3 (aluminiumoxid). Aluminiumoxidhalten beror på i vilken typ av applikation keramiken skall användas.

Vårt basutbud har aluminiumoxidinnehåll mellan 92-99,7 %.

Produktgrupper

SST tillhandahåller ett brett utbud av industrikeramer för nötning och korrosionsskydd inom den tyngre basindustrin.

Vi använder oss av tre produktgrupper vilka är designade för att klara kraftiga slag, korrosion, nötning samt höga temperaturer.

Applikationsmetoder

Vi tillhandahåller keramer som kan limmas, svetsas, bultas, gjutas eller klämmas fast i sin slutapplikation.

Användningsområden

 • Stup
 • Rännor
 • Cykloner
 • Blandare
 • Virvelrenare
 • Matarskruvar
 • Rörledningssystem
 • Reningsanläggningar

 Fördelar med Industrikeramik

 • Värmetålig
 • Hög motståndskraft mot kemikalier
 • Låg friktion tack vare keramens släta yta
 • Låg vikt i förhållande till stål
 • Kort installationstid