Cementbaserat Slitskydd

Om Materialet

SST erbjuder ett flexibelt cementbaserat slitskyddsprogram med produkter som passar många olika applikationer. Produkterna baseras främst på cement som innehåller kemisk bunden corundumkeramik.

Produktgrupper

SST tillhandahåller ett brett utbud av cementbaserade produkter för nötning och korrosionsskydd inom den tyngre basindustrin.

Vi använder oss av tre produktgrupper, vilka är designade för att klara slitage, korrosion samt högtemperatur-applikationer.

Applikationsmetoder

Våra cementbaserade produkter går att gjuta, spruta eller spackla och ger en fogfri installation. I de flesta fall används sträckmetall som armering.

Användningsområden

SSTs cementbaserade slitskyddsprogram används med fördel till:

 • Rökgasrening
 • Filteranläggningar
 • Cykloner
 • Massakar
 • Rörsystem
 • Reaktorer
 • Grönlutsklarnare

Fördelar med Cementbaserat Slitskydd

 • Ger en fogfri installation
 • Ingen förbehandling av den yta som skall skyddas krävs
 • Hög motståndskraft mot erosion och slitage
 • Variabel tjocklek på applikation
 • Klarar låga och höga temperaturer